Tag Archives: generalforsamling

Generalforsamling 2014

Standard

Nu er det tid for årets generalforsamling, den 6. maj klokken 20.30 i Salen på Støberiet. Vi skal snakke om alle ting vi vil i 2014 (kom gerne med ideer!) og vælge nye personer til bestyrelsen. Inden og efter mødet jonglerer vi.

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne generalforsamlingsperiode
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for den kommende periode
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Husk at betale kontingent for 2014 inden mødet. Kontingentet er på 80 kr/år per medlem (120 kr/år for familiemedlemskab) og den indbetaler du til vores konto.

Kontonummer: 3495 517 275
Reg.nr.: 2120
Bank: Nordea
Husk at skrive hvem som betaler.