Tag Archives: medlemskab

Dummie: How to become a member of Mind Your Head

Standard
Til generalforsamlingen lovede jeg at lave en dummie som beskriver hvordan man bliver medlem i Mind Your Head. Den finder du her! Print den og spred den til dine MYH-venner.

Hvis din printer kan printe på begge sider så får du dansk på den ene og englsk på den anden side. Hvis ikke, må du vælge hvad sprog du vil printe.

In English
In the general assembly, I promised to make a dummie about how to become a member of Mind Your Head. You find it here! Print it and spread it to your MYH-friends.

If your printer can print on both sides: Do so and get Danish text on one side and English text on the other side.

If your printer only can print on one side: Choose if you prefer English or Danish.

Reklamer